Home >Výhody >Různé subjekty

Různé subjekty

Využití pro různé energetické subjekty, tedy jak pro technicko - distribučních firmy (provoz LDS, CZT, VaK), tak i pro společnosti obchodní (nákup a prodej komodit).

Zákaznický systém Energo nachází uplatnění u různých energetických subjektů, z nichž každý jej využívá způsobem odpovídajícím jeho potřebám. Díky modulárnímu charakteru lze připravit jak konfiguraci pro energetické společnosti primárně obchodního typu (např. obchodníci s elektřinou a plynem), tak i společnosti zabývající se provozem energetické infrastruktury (provozovatelé distribučních soustav, správci vodovodů a kanalizací). Mezi hlavní skupiny uživatelů proto patří:

  •  Obchodníci s elektřinou a plynem
  •  Provozovatelé lokálních distribučních soustav
  •  Výrobci a dodavatelé tepla
  •  Provozovatelé vodovodů a kanalizací
  •  Správci nemovitostí