homepage-screen
Specializovaný software pro
. energetický trh výrobce distributory obchodníky
|
Kontaktujte nás
Jméno a příjmení *
E-mail *
Telefon *
Firma
Váš text
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Energo HELIOS iNuvio

Energo je specializované SW řešení pro správu zákaznických dat vybudované na platformě ekonomického informačního systému HELIOS iNuvio určené pro výrobce, distributory a obchodníky s energetickými komoditami. Jeho hlavní funkcí je podpora obchodních, evidenčních a ekonomických aktivit energetických subjektů.

Pokrývá agendu prodeje komodit, včetně nástrojů komunikace s odběrateli, dodavateli a správními orgány. Současně umožňuje zpracovávat také další související činnosti, jako interní řízení úkolů, plánování údržby, bilanční vyhodnocení aj.

Energo HELIOS iNuvio lze využít i ve firmách zabývajících se činnostmi, které s energetikou přímo nesouvisejí, ale které mohou mít v některých ohledech podobný charakter (dlouhodobé smluvní vztahy, hromadná/periodická fakturace apod.). Jedná se např. o společnosti poskytující služby v oblasti správy a údržby nemovitostí.

Nástroje a funkce software

Evidenční

 • zákazníci, odběratelé
 • smluvní vztahy
 • odběrná místa
 • technické prvky

Analytické

 • plány prodejů komodit
 • cenové kalkulace
 • obchodní statistiky
 • technické bilance

Procesní

 • ceníky komodit a služeb
 • cenová rozhodnutí ERÚ
 • platební kalendáře
 • fakturace – vyúčtování

Komunikační

 • datová komunikace s OTE
 • vstupy z dispečink. systémů
 • výměna dat s obch.partnery
 • webové portály

Výhody software

Plná integrace v ERP

Zákaznické, technické a účetní agendy v prostředí jediné SW aplikace bez nutnosti řešit datová propojení.

Tvorba kalkulací

Nákladové kalkulace - stanovení cen komodit podléhajících regulacím z evidovaných účetních nákladů podle stanovených vzorců.

Automatizace procesů

Automatické spouštění, zpracování a vyhodnocování rutinních činností bez nutnosti přímých zásahů obsluhy.

Datová komunikace

Elektronická komunikace s CDS/OTE z pozice různých subjektů energetického trhu – obchodník i distributor.

Aktuality

Elektronická komunikace přes datovou schránku poskytuje bezpečný a ověřený způsob komunikace se stejnou právní váhou jako doporučené dopisy s dodejkou, což minimalizuje riziko ztráty dokumentů nebo jejich zneužití.

 

Co získáte?

Zjednodušení a zrychlení komunikace se zákazníky, což s sebou nese další výhodu, kterou je snížení nákladů na komunikaci se zákazníky a stejně tak na interní administrativní procesy.

Výhody používání Datové schránky v modulu Energo:

 • Okamžité doručení dokumentů.
 • Úspora nákladů spojené s tiskem, obálkami a dalšími administrativními náklady.
 • Úspora času a administrativních nákladů spojených s přípravou dokumentů a odesíláním.
 • Bezpečné prostředí pro přenos citlivých informací.

 

Jak to funguje?

 • Funkcionalita nachystá zprávu do datové schránky (submodul Datové schránky modulu Evidence pošty HELIOS iNuvio).
 • Vlastní odeslání zprávy se provádí z prostředí datové schránky – může jej tedy provádět jiný uživatel než ten, který zprávu generuje.
 • Vygenerovaná zpráva má v poli Věc vloženo pojmenování tiskového formuláře z přílohy zprávy.
 • V případě existence jedné datové schránky v organizaci probíhá odeslání automaticky touto datovou schránkou.
 • V případě existence více datových schránek v organizaci umožňuje systém Energo nastavit tu, která má být pro elektronickou komunikaci použita.

 

V jakých agendách modulu Energo je možné datové schránky použít?

 • Vydané faktury
 • Přijaté faktury
 • Smlouvy
 • Změny smluv
 • Rozpisy
 • Upomínky záloh Energo
 • Fakturace / Upomínky iNuvio
 • Účetnictví / Upomínky iNuvio

 

Pro hlavní agendy systému Energo je k dispozici jejich propojení se submodulem Datové schránky v IS HELIOS iNuvio.

více zde

Implementace nové generace zákaznického webového portálu Energo běží na plné obrátky.

více zde

Vánoční a novorční přání

více zde