ENERGO
je specializovaný software
pro správu zákaznických dat

Elektřina Plyn Plyn Teplo Teplo Teplo smluvní vztahy smluvní vztahy odběrná místa Technické prvky Technické prvky Technické prvky obchodní statistiky obchodní statistiky obchodní statistiky technické bilance komunikační nástroje analitické a kontrolní nástroje Ceníky komodit a služeb Ceníky cenová rozhodnutí ERú PLATEBNÍ KALENDÁŘE KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJE DATOVÁ KOMUNIKACE S OTE VSTUPY Z DISPEČINK. SYSTÉMŮ VÝMĚNA DAT S OBCHODNÍMI PARTNERY portály PORTÁLY obchodní statistiky obchodní statistiky technické bilance PORTÁLY fakturace fakturace vztahy a procesy Voda Voda Technické prvky Voda Voda Ostatní Výrobci a distributoři obchodníci a distributoři Plyn Teplo Výrobci a distributoři obchodníci a distributoři obchodníci a distributoři Systémové evidence Teplo odběrná místa Systémové evidence zákazníci odběratelé Elektřina Technické prvky zákazníci odběratelé zákazníci odběratelé software smluvní vztahy Voda zákazníci odběratelé software software zákazníci odběratelé Cenové kalkulace Technické prvky Ostatní zákazníci odběratelé Cenové kalkulace
Pro
výrobce
distributory
obchodníky
smlouvy,
odběrná místa,
měření spotřeb,
fakturace...
|
Kontaktujte nás
Jméno a příjmení *
E-mail *
Telefon *
Firma
Váš text
* - Takto označené položky je nutné vyplnit
Pro informační systém HELIOS Orange, v rámci kterého je SW řešení Energo provozováno, je od měsíce září 2021 používán nový název a nové logo HELIOS iNuvio

Energo HELIOS iNuvio

Energo je specializované SW řešení pro správu zákaznických dat vybudované na platformě ekonomického informačního systému HELIOS iNuvio určené pro výrobce, distributory a obchodníky s energetickými komoditami. Jeho hlavní funkcí je podpora obchodních, evidenčních a ekonomických aktivit energetických subjektů.

Pokrývá agendu prodeje komodit, včetně nástrojů komunikace s odběrateli, dodavateli a správními orgány. Současně umožňuje zpracovávat také další související činnosti, jako interní řízení úkolů, plánování údržby, bilanční vyhodnocení aj.

Energo HELIOS iNuvio lze využít i ve firmách zabývajících se činnostmi, které s energetikou přímo nesouvisejí, ale které mohou mít v některých ohledech podobný charakter (dlouhodobé smluvní vztahy, hromadná/periodická fakturace apod.). Jedná se např. o společnosti poskytující služby v oblasti správy a údržby nemovitostí.

Nástroje a funkce software

Evidenční

 • zákazníci, odběratelé
 • smluvní vztahy
 • odběrná místa
 • technické prvky

Analytické

 • plány prodejů komodit
 • cenové kalkulace
 • obchodní statistiky
 • technické bilance

Procesní

 • ceníky komodit a služeb
 • cenová rozhodnutí ERÚ
 • platební kalendáře
 • fakturace – vyúčtování

Komunikační

 • datová komunikace s OTE
 • vstupy z dispečink. systémů
 • výměna dat s obch.partnery
 • webové portály

Výhody software

Plná integrace v ERP

Zákaznické, technické a účetní agendy v prostředí jediné SW aplikace bez nutnosti řešit datová propojení.

Tvorba kalkulací

Nákladové kalkulace - stanovení cen komodit podléhajících regulacím z evidovaných účetních nákladů podle stanovených vzorců.

Automatizace procesů

Automatické spouštění, zpracování a vyhodnocování rutinních činností bez nutnosti přímých zásahů obsluhy.

Datová komunikace

Elektronická komunikace s CDS/OTE z pozice různých subjektů energetického trhu – obchodník i distributor.

Aktuality

R E V O S Rokycany s.r.o. používá zákaznický systém HELIOS Energo pro fakturaci vodného a stočného již od roku 2014. V roce 2020 došlo ve společnosti k významné změně vlastnických poměrů – vlastníkem firmy se stalo Vodárenské sdružení Rokycanska. Brzy po akvizici se nový management začal zabývat možnostmi ještě intenzivnějšího využívání zákaznického systému.

více zde

V souvislosti s ukončením činnosti některých dodavatelů elektřiny a plynu bylo ze strany Ministerstva financí ČR vydáno „Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události“. Úprava byla zveřejněna jako rozhodnutí č. 43 ve Finančním zpravodaji 34/2021 ze dne 20. 10. 2021

více zde

Společnost AHP 3T s.r.o. si pro potřeby obchodních, provozních i účetních agend tepelného hospodářství zvolila systém HELIOS Energo.

více zde