Home >Helios Energo >OSTATNÍ

Energo / ostatní – SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Základní informace Přednosti řešení Reference Poptat produkt

Základní informace

Zákaznický systém Energo lze díky jeho flexibilitě využít i ve firmách zabývajících se činnostmi, které s energetikou přímo souviset nemusejí, ale které mohou mít v některých ohledech podobný charakter (dlouhodobé smluvní vztahy, hromadná/periodická fakturace apod.). Jedná se např. o společnosti poskytující služby v oblasti správy a údržby nemovitostí, pro které je k dispozici speciální varianta systému zvaná Správa nemovitosti.

Řešení je vhodné pro všechny druhy nemovitostí - domy, byty, obchody, technické budovy apod., které jsou v zákaznickém systému Energo evidovány jako tzv. objekty. Objekty je možné evidovat ve strukturálních vazbách (např. dům – byt – místnost, …), což umožňuje logické rozpočítání nákladů a výnosů podle volitelných parametrů (m2, osoba, …).

K objektům prostorového typu (nemovitostem) je možné přiřazovat další vybavení podle potřeby – předměty, technická zařízení apod.

Vedle ekonomických údajů jsou v zákaznickém systému Energo evidovány u jednotlivých objektů rovněž technické informace, které slouží např. k zajištění údržby objektů - ať už se jedná o běžné provozní zásahy nebo specializované revize technických zařízení, kalibrace měřidel spotřeb apod. Pro výkon těchto činností je možné stanovit odpovídající plány a následně evidovat patřičné dokumenty a protokoly.