Energo / PLYN

Základní informace Obchod s plynem Distribuce plynu Procesy Reference Poptat produkt

Základní informace

V oblasti komodity PLYN je zákaznický systém Energo používán u obou hlavních druhů subjektů energetického trhu – u dodavatelů (obchodníků s elektřinou)i distributorů (provozovatelů lokálních distribučních soustav). Oběma skupinám nabízí potřebné nástroje pro správu těch zákaznických agend, které vyplývají z jejich pozice na trhu. Zákaznický systém Energo je připraven obsloužit správu odběrných míst v režimu MO i SO a VO.

Hlavní prvky řešení pro práci s komoditou PLYN :

  • evidence zákazníků a smluvních vztahů 
  • evidence odběrných míst
  • podpora procesu změny dodavatele
  • předpisy plateb a jejich úhrady
  • fakturace dodávky a distribuce
  • správa upomínek
  • komunikace s CDS-OTE
  • webové portály 

Podobně jako pro komoditu PLYN je systém
připraven i pro  komoditu ELEKTŘINA.