Energo / VODA

Základní informace Přednosti řešení Procesy Reference Poptat produkt

Základní informace

Pro fakturaci vodného, stočného a srážkové vody je v zákaznickém systému Energo k dispozici řada přizpůsobení vycházejících z Prováděcí vyhlášky č. MZe 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.

Důležitou vlastností je i schopnost tvorby nákladových kalkulací, která je pro tento segment klíčová.

Hlavní prvky řešení pro práci s komoditou VODA :

  •  evidence zákazníků, smluv a odběrných míst
  •  zpracování údajů z měření
  •  podpora technické údržby
  •  fakturace vodného a stočného
  •  cenové kalkulace
  •  bilanční rozbory