Energo / TEPLO

Základní informace Přednosti řešení Procesy Reference Poptat produkt

Základní informace

V oblasti TEPLÁRENSTVÍ je zákaznický systém Energo uzpůsoben pro různé způsoby dodávek tepla a poskytování souvisejících služeb. Uplatňuje se jak pro klasické soustavy centrálního zásobování teplem (CZT), tak i pro provozy lokálních (domovních) kotelen. Navíc umožňuje evidenci provozů obnovitelných zdrojů energie, které s výrobou tepla často souvisí (kogenerační jednotky, biomasa aj.)

Hlavní prvky řešení pro práci s komoditou TEPLO :

  • evidence zákazníků a smluvních vztahů 
  • evidence odběrných míst
  • zpracování údajů z měření
  • předpisy plateb a jejich úhrady
  • fakturace dodávek tepla
  • správa upomínek
  • cenové kalkulace
  • bilanční rozbory
  • webové portály