Energo / TEPLO

Základní informace Přednosti řešení Procesy Reference Poptat produkt

Základní informace

V oblasti TEPLÁRENSTVÍ je zákaznický systém Energo uzpůsoben pro různé způsoby dodávek tepla a poskytování souvisejících služeb. Uplatňuje se jak pro klasické soustavy centrálního zásobování teplem (CZT), tak i pro provozy lokálních (domovních) kotelen. Navíc umožňuje evidenci provozů obnovitelných zdrojů energie, které s výrobou tepla často souvisí (kogenerační jednotky, biomasa aj.)

Hlavní prvky řešení pro práci s komoditou TEPLO :

  •  evidence zákazníků, smluv a odběrných míst
  •  zpracování údajů z měření
  •  podpora technické údržby
  •  předpisy plateb a jejich úhrady
  •  fakturace dodávek tepla
  •  správa upomínek
  •  cenové kalkulace
  •  bilanční rozbory