Home >Výhody >Různé komodity

Různé komodity

Snadná práce se všemi energetickými komoditami (elektřina, plyn, teplo, voda) v jednotném prostředí.

Zákaznický systém Energo podporuje zpracování všech standardních energetických komodit (elektřina, plyn, teplo, voda aj.). Odlišnosti procesního zpracování jsou zajištěny nastavením parametrů smluvních vztahů a typologií odběrných míst, takže pro konkrétní komodity a procesy jsou k dispozici právě takové funkce, které k nim náleží. Uživatel se přitom vždy pohybuje v jednotném aplikačním prostředí, což velmi zjednodušuje jeho práci. 

Tento přístup mimo jiné umožňuje využití zákaznického systému Energo i pro potřeby dalších činností pro něž jsou charakteristické společné znaky jako např. periodická fakturace, správa smluvních vztahů, evidence technických prvků, měření spotřeb aj.