Home >Výhody >Reporty a analýzy

Reporty a analýzy

Vytváření sestav pro potřebu rozborů, výkazů a mnoha dalších výstupů.

Data, která jsou zákaznickým systémem Energo zpracovávána, lze využít pro tvorbu různých výstupních sestav v mnoha podobách – tabulky, grafy, kontingenční sestavy aj. Pro potřebu tvorby obecných výstupů v rámci všech agend jsou k dispozici univerzální nástroje, které již na uživatelské úrovni takovou práci umožní - např. nástroj dataskop. Pro potřebu speciálních výstupů jsou pak k dispozici nástroje specializované (modul účetních výkazů, modul energetických vyhodnocení aj.)

Skutečnost, že zákaznický systém Energo spravuje jak data technického charakteru, tak i data účetní, umožňuje zpracování analytických výstupů, které tedy v rámci jednoho pohledu nabízejí jak finanční, tak i technická data. Např. v přehledu bilance energetické dodávky tak lze zobrazit data výnosů a nákladů z účetního deníku a současně i údaje z měření spotřeb pro konkrétní komoditu, odběratele, odběrné místo atd.