Home >Výhody >Plná integrace v ERP

Plná integrace v ERP

Zákaznické, technické i účetní agendy jsou provozovány v prostředí jediného systému bez nutnosti řešit datová propojení. Zákaznický systém Energo je koncipován jako součást informačního systému HELIOS iNuvio. Je tak zaručena plná integrace zákaznických, technických i účetních dat a odpadá potřeba složitých mezi-systémových propojení.

Tato výhoda znamená tedy především snížení rizika vzniku chyb při zpracování dat a dále také neméně důležité nižší náklady jak při implementaci, tak i následném provozu.

Pro zákazníky, kteří však přesto chtějí využívat pouze funkce zákaznického systému Energo a ponechat si jiný ERP systém pro účetnictví a ekonomické řízení, je k dispozici integrační koncept, který takový způsob provozování umožňuje.