Home >Výhody >Otevřené prostředí

Otevřené prostředí

Variabilita úprav a nastavení uživatelského rozhraní, varianty tiskových výstupů, exportů dat aj.

Zákaznický systém Energo umožňuje širokou míru parametrizačních úprav. Mnoho těchto úprav je zcela v rukou uživatelů, kteří si mohou podle svých individuálních potřeb nastavit pracovní prostředí v zákaznickém systému a jednoduchým způsobem si také připravit potřebné datové výstupy.

Velký prostor nabízí také školeným systémovým správcům, kteří se mohou sami pouštět do složitějších nastavení i optimalizací. 

V případě potřeby větších změn jsme připraveni provést četná programová přizpůsobení i vyvíjet zcela nové funkce na míru.