Home >Výhody >OTE komunikace

OTE komunikace

Elektronická komunikace s Centrem datových služeb OTE z pozice různých subjektů energetického trhu – obchodník i distributor.

Zákaznický systém Energo umožňuje provádět automatickou výměnu záznamů s centrem datových služeb operátora energetického trhu (CDS/OTE, a.s.). Podporována je jak komunikace z pozice obchodníka, tak i provozovatele distribuční soustavy v následujících oblastech:

  •  Kmenové záznamy OPM – odesílání a příjem kmenových záznamů OPM
  •  Změny dodavatele – odesílání a příjem žádostí o změnu dodavatele, potvrzení, protestů, zpětvzetí, aj.
  •  Měření – odesílání a příjem dat z průběhového i neprůběhového měření
  •  Fakturace – odesílání a příjem podkladů pro fakturaci a podkladů elektronického vyúčtování