Home >Výhody >Nákladové kalkulace

Nákladové kalkulace

Stanovení cen komodit podléhajících regulacím z evidovaných účetních nákladů podle stanovaných vzorců.

Zákaznický systém Energo je díky své přímé integraci s účetní evidencí schopen provádět cenové kalkulace na základě připravených kalkulačních vzorců. Při výpočtu systém načítá odpovídající data přímo z účetního deníku. Zohledňovány jsou všechny potřebné identifikační atributy jako např. středisko, lokalita, úroveň předání aj.

Pracovat lze jak s kalkulacemi výslednými (stanovení ceny na základě skutečně zaúčtovaných nákladů), tak s kalkulacemi předběžnými pro tvorbu budoucího plánu.   

Při využití plánovaných kalkulací pak lze během aktuálního období vytvářet kalkulace průběžné, tzn. kalkulace složené zčásti z již známé skutečnosti a zčásti z plánu pro čas zbývající do konce období.