Home >Výhody >Data na webu

Data na webu

Možnost přístupu odběratelů, partnerů nebo vlastních zaměstnanců k nadefinovaným datům v zákaznickém systému Energo prostřednictvím webového prohlížeče.

Zákaznický systém Energo lze propojit s aplikací tzv. webového portálu, čímž dojde k možnosti přistupovat k nadefinovaným datům do zákaznického systému Energo prostřednictvím internetového prohlížeče.

K dispozici je několik variant portálového řešení:

  • zákaznický portál – slouží pro odběratele energií a služeb, kteří mohou jeho prostřednictvím přistupovat k informacím o svých smlouvách a odběrných místech, získávat faktury a jiné dokumenty v elektronické podobě, zasílat požadavky nebo zadávat tzv. samoodečty spotřeb.
  • partnerský portál – slouží k přípravě a zadávání obchodních informací do systému především od obchodních partnerů pohybujících se v „terénu“. Jeho hlavní úlohou je import podkladů pro založení záznamů nových smluv a zahájení procesu změny dodavatele.
  • manažerský portál – je určen pro prezentaci manažerských výstupů a přehledů pro vyhodnocení a je důležitou podporou pro další rozhodování a plánování.

Data, která jsou sdílena s aplikací webových portálů, jsou replikována do bezpečně oddělené datové zóny, takže nemůže dojít k ohrožení interních systémových evidencí.