Home >Výhody >Cenová rozhodnutí

Cenová rozhodnutí

Automatické importy cenových rozhodnutí regulátorů pro výpočty cenových položek v rámci aktualizací.

Zákaznický systém Energo na základě cenových rozhodnutí příslušných orgánů automaticky provádí výpočty cenových položek, které podléhají cenové regulaci. Pro oblast elektřiny a plynu jsou v zákaznickém systému Energo k dispozici příslušná cenová rozhodnutí ERÚ; pro fakturaci vodného, stočného a srážkových vod pak údaje obsažené ve vyhlášce MZe.

Zákaznický systém Energo na základě datových platností sazeb ve výpočtech uplatňuje právě ty hodnoty, které patří do účtovaného období. Údaje, které do výpočtů vstupují, jsou do zákaznického systému Energo importovány dodavatelem v rámci pravidelných SW aktualizací.