Home >Výhody >Automatizace procesů

Automatizace procesů

Automatické spouštění, zpracování a vyhodnocování rutinních činností bez nutnosti přímých zásahů obsluhy.

Zákaznický systém Energo umožňuje spravovat a vyhodnocovat řadu procesů a dílčích činností, které jsou typické pro daný typ energetického subjektu. Např. fakturační proces tak lze provést de facto bez zásahu uživatele, a to od pořízení fakturačních dat včetně jejich kontroly až po vytvoření finálních dokladů a rozeslání odběratelům. K dispozici je i nástroj Procesní automat, který umožňuje spouštění rutinních činností načasovat podle stanoveného plánu.

Průběh procesů je přímo v systému monitorován a o každé události je pořizován záznam umožňující přehled či finální vyhodnocení procesu nebo také dohledání případných nesrovnalostí.