Home >Novinky >Mimořádná opatření v oblasti fakturace elektřiny a zemního plynu - update systému Energo

Mimořádná opatření v oblasti fakturace elektřiny a zemního plynu - update systému Energo

07. 11. 2021

V souvislosti s ukončením činnosti některých dodavatelů elektřiny a plynu bylo ze strany Ministerstva financí ČR vydáno „Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události“. Úprava byla zveřejněna jako rozhodnutí č. 43 ve Finančním zpravodaji 34/2021 ze dne 20. 10. 2021